logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Naturråd i Sønderborg og Aabenraa kommune

Lokale naturråd for Sønderborg og Aabenraa kommune skal være med til at udpege Grønt Danmarkskort.
Opdateret 19.06.2018

Kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort. Det sker som et led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Lokale Naturråd skal bistå kommunerne med dette arbejde og komme med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Derfor opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af natur, til inden den 8. december 2017 at indstille medlemmer til et naturråd for Sønderborg og Aabenraa kommune.

Naturrådene oprettes på tværs af kommunegrænserne for at skabe større sammenhæng i naturudpegningerne. Det giver mulighed for at skabe større naturområder med bedre fysisk og funktionel sammenhæng.

Folketinget vedtog i juni 2017 en ny planlov, som indebærer, at kommuneplanerne fremover skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver, hvordan kommunerne vil beskytte naturen og prioritere indsatsen inden for Grønt Danmarkskort.

Naturrådet skal være nedsat senest den 15. januar 2018, og arbejdet skal være afsluttet den 15. juli 2018. Aabenraa Kommune er sekretariat for naturrådet.

De foreninger og organisationer, der kan være repræsenteret i naturrådet er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening er eksempler på relevante erhvervsorganisationer. Tilsvarende er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet også eksempler på landsdækkende grønne organisationer.

Når naturrådet sammensættes skal der være lighed mellem medlemmernes interesser – forstået som erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Rådet må maksimalt bestå af 20 medlemmer.

Aabenraa Kommunes hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du indstiller medlemmer til naturrådet. Fristen for at indstille medlemmer er den 8. december 2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.