logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nødbehandlertjensten

Nødbehandlertjenesten er en frivillig tjenestegren under Brand & Redning. De beskæftiger sig primært med varetagelse af nødbehandlervagter ved arrangementer i Sønderborg Kommune.
Ansvarlig Lone Holm Petersen
Opdateret 13.11.2017

Enheden driver indtægtsgivende virksomhed på følgende måder:

  • Nødbehandlervagter ved arrangementer f.eks. sport, musik, koncert, byfester, åbent hus osv.
  • Højrisikoarrangementer med mange mennesker og risiko for ulykker med mange tilskadekomne.
  • Andre steder og arrangementer, hvor sikkerheden skal være i højsædet.

Enheden er placeret på Brandstation Sønderborg og har dækningsområde i hele Sønderborg Kommune. Enheden består af frivilligt mandskab fra brandstationerne i kommunen, og alle har en beredskabsfaglig kompetence som brandmand med overbygningsuddannelsen "Håndtering af tilskadekomne". Denne uddannelse er et minimumskrav for at kunne indgå i Nødbehandlertjenesten for derfor at sikre en kvalificeret faglig viden på området.

Flere i gruppen har udover brandmandsuddannelsen også gennemført Region Syddanmarks nødbehandleruddannelse, som er endnu en overbygning til brandmandsuddannelsen og den øvrige førstehjælpsuddannelse. Nødbehandlerne har derfor yderligere kompetencer, og kan give en professionel og kvalificeret nødbehandling af den tilskadekomne i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale på skadestedet.

Akutberedskabet

Akutberedskabet er den operative beredskabsmæssige del af gruppens opgaver, og er et supplement til det øvrige samlede beredskab i Sønderborg Kommune. Enheden arbejder ligeledes tæt sammen med Region Syddanmark, Danfoss Beredskab og Falck Redningskorps A/S.

Nødbehandlertjenesten vil på sigt kunne rekvireres af enten Region Syddanmarks vagtcentral i Odense eller af vagthavende indsatsleder i forbindelse med større hændelser med mange tilskadekomne eller ved større ulykker, hvor det primære akutberedskab ikke er tilstrækkeligt eller mangler mandskab med de fornødne kompetencer.

Når gruppen rekvireres stiller den som minimum med en uddannet nødbehandler og hjælpere til at kunne løse alle former for opgaver.

Enheden kan være fremme på skadestedet i hele dækningsområdet inden for ca. 30 min. fra alarmeringen.

Mandskabet

Nødbehandlertjenesten har pt. 29 aktive medlemmer, hvoraf 14 personer er uddannet Nødbehandler ved Region Syddanmark. De øvrige er førstehjælpere med en brandmandsuddannelse og kurset "Håndtering af tilskadekomne".

Man kan læse meget mere om Nødbehandlertjenesten på hjemmesiden www.sfb-brand.dk under Nødbehandlertjenesten. Her kan du samtidig finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at komme i kontakt med os.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.