logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om grundvand og vandbehandling

Hvordan dannes grundvand, hvordan det bliver til drikkevand og hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde.
Opdateret 24.05.2018

Grundvand dannes af nedbør (regn eller smeltende sne), der siver ned igennem jordlagene, hvor det oplagres i grundvandsmagasiner. Men ikke alt regnvandet bliver til grundvand. På en typisk parcelhusgrund i Sønderborg Kommune, hvor der fx falder 600 mm regn og sne på et år, vil de 400 mm fordampe, 150 mm løbe til dræn og vandløb, mens kun 50 mm siver ned i jorden og bliver til grundvand.

Der hvor lerlagene er tykke er grundvandet godt beskyttet mod forurening fra overfladen, mens grundvandet omvendt er sårbart overfor forurening, der hvor lerlagene er tynde eller helt fraværende. Forureningerne kan både komme fra spild af olieprodukter og kemikalier (punktforureninger) eller større fladeforureninger fx pesticider. Læs hvordan du sprøjter med omtanke i haven.

Vores grundvand er en vigtig ressource. I Danmark har vi en national målsætning for vores drikkevandsforsyning. Forsyningen skal være baseret på rent grundvand – bl.a. uden pesticider, klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter eller forhøjede indhold af problemstoffer som fx nitrat og nikkel.

image001_jpg (Grundvand - Forside).jpg

Sådan bliver grundvand til drikkevand

I en stor del af Sønderborg Kommune er grundvandet egnet til drikkevand. Det vil sige, at grundvandet kan oppumpes til vandværket, og ved hjælp af en simpel vandbehandling bliver vandet til det drikkevand, der sendes ud til forbrugeren

Vandbehandlingen består af en iltnings- og en filtreringsproces.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.