logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om jordforurening

Jord kan være mere eller mindre forurenet. Bliv klogere på de forskellige niveauer af jordforurening og se om din grund er forurenet.

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Du kan anmelde jordflytningen digitalt via hjemmesiden jordweb.dk. Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password.... Læs mere

Opdateret 07.08.2019

Områdeklassificering - lettere forurenet jord

Forureningen er opbygget gennem mange år, og stammer fra trafik og industriers udledning af røg og støv. Lettere forurenede grunde skal ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres. 

På grunde, der ligger inden for områdeklassificeringen, er jorden som udgangspunkt lettere forurenet. Det har betydning, hvis du skal af med jord. 

Forureningsniveau V1 eller V2

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 (V1) eller på vidensniveau 2 (V2):

  • Vidensniveau 1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureningen på arealet.
  • Vidensniveau 2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Se om din grund er områdeklassificeret eller forurenet

Regionen kortlægger forurenede områder

Det er Regionen, der står for at undersøge og kortlægge forurenede områder. Har regionen lavet en undersøgelse, der viser, at der har ligget en forurenende fabrik eller lignende på din grund, kan du som grundejer forlange, at Regionen også undersøger, om der er skadelig forurening. Regionen skal gennemføre undersøgelsen, inden der er gået to år.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du se, om en grund er forurenet (kortlagt)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.