logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Oplysninger til byggesager

Her finder du information om gebyr og regnskab, arkiv over tegninger fra din byggesag, byggeregler og klagevejledning samt håndværkerfradrag.
Opdateret 31.08.2018

Gebyrer for sagsbehandling af byggesager

Vores gebyr opkræves som timepris efter opgjort time og minuttal. Timepris: 356,00 kr. pr. 1. januar 2018.

Gebyret opkræves i to rater:

  1. rate opkræves ved byggetilladelsen eller når byggearbejdet påbegyndes.
  2. rate opkræves når byggeriet kan tages lovligt i brug fx ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør én gang om året kommunernes byggesagsgebyrer.

Find din byggesag i byggesagsarkivet

Sådan gør du:

  1. Åbn www.borger.dk
  2. Log på med NEM ID
  3. Åbn ’Min Side’ og 'Bolig'
  4. Tryk på ’Ejendomsadressen’, der åbner sig under 'Bolig'
  5. Dialogboksen ’Byggesager – WebLager’ åbner
  6. Du ser nu de tilgængelige byggesager i pdf

Vi har scannet byggesagerne i en A og B -sag. 

  • A-sag indeholder tilladelsen og tegninger på sagen.
  • B-sag indeholder øvrige oplysninger og kan kræve aktindsigt, hvis der er personfølsomme oplysninger.

Læs mere om aktindsigt.

Byggeregler og klagevejledning

Hvilke regler gælder efter byggeloven?

Du kan kun klage over retslige spørgsmål. Heri ligger, at du ikke kan klage over de skøn, vi har udøvet. Derimod kan du klage, hvis du mener, at vi har tolket reglerne forkert eller at kompetence eller procedureregler ikke er overholdt.

Hvem tager stilling til din klage?

Det er klagemyndigheden, der tager stilling til, om din klage kan realitetsbehandles.

Klagemyndigheden

Din klage skal indsendes til klagemyndigheden:

Statsforvaltningen Syddanmark
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Du kan også sende en mail, men dette skal gøres med 'Digital Postkasse' og som 'Sikker Post'.

Håndværkerfradrag

Du kan få fradrag på op til 12.000 kroner pr. person for håndværkerydelser til fx energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.