logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvilke regler gælder, når du vil opsamle regnvand til WC-skyld og tøjvask?
Opdateret 30.11.2017

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Bemærk: I Sønderborg Kommune er der ikke mangel på grundvand, og derfor anbefaler Sønderborg Forsyning A/S, at du IKKE genanvender regnvand. Hvis regnvandsanlægget ikke udføres korrekt, udgør dette nemlig en potentiel risiko for forurening af drikkevandsforsyningen.

Opsamling af regnvand i private enfamiliehuse

Du skal ikke ansøge om at etablere regnvandsanlæg i parcelhuse, rækkehuse mv. jævnfør Bygningsreglementet. Dette område er dækket af Bygningsreglementets specielle regler for småhuse.
Hvis du ønsker at anvende regnvand til WC- skyl og tøjvask, så kan du etablere anlægget under følgende forudsætninger:

  • Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc- skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med den gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet; Rørcenter-anvisning 003 - Brug af regnvand til wc- skyl og vaskemaskiner i bolige (hent pdf).
  • Alt arbejdet skal udføres af autoriserede kloakmestre og VVS- installatører.
  • Det er ikke tilladt at anbringe aftapningshaner på regnvandsanlæg, hverken indendørs eller udendørs.
  • Hvis et regnvandsanlæg etableres, skal kommunes byggeafdeling orienteres med henblik på en opdatering af BBR registeret.

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at borgere med anlæg til opsamling af regnvand på nuværende tidspunkt ikke betaler vandafledningsafgift for regnvand, som de anvender til WC- skyl og tøjvask og leder til spildevandssystemet.

En fremtidig vandafledningsafgift for opsamlet regnvand, og krav om opsætning af vandmålere på genanvendt regnvand, er dog noget som Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning A/S overvejer at indføre.

Institutioner og bygninger med offentlig adgang

Brug af regnvand til WC- skyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang må kun ske med byrådets tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen, jf bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 4 stk. 3.

Byrådet kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC- skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler og plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk handicappede).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.