logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Parker og grønne områder

Vi forvalter i kommunen parker, grønne anlæg, legepladser og naturstier. Læs mere om områderne her.
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Parker og grønne områder i Sønderborg Kommune er vigtige friarealer for kommunens borgere og turister, samt små ”åndehuller” for dyr og planter. Vi har i alt ca. 25 legepladser, 314 ha grønne områder, 40 ha skov, 9000 vej- og parktræer.

Parkerne og de grønne områder benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper og der er vidt forskellige forventninger og behov til anlæggene. Parker og grønne områder bruges især til gåture, leg, boldspil, spisning af medbragt mad og til at slappe af i.

De grønne områder er også vigtige i forhold til klima og CO2. Der etableres rekreative regnvandsbassiner til at afhjælpe problemer med oversvømmelser ved skybrud og træer i områderne er med til at forbedre CO2 regnskabet.

Sønderborg Kommune vedligeholder arealerne efter plejebeskrivelser og i henhold til det enkelte områdes formål. Plejeniveauet er derfor meget varieret fra område til område. Nogle steder har de grønne områder naturpræg, f.eks. arealerne ved Borgmester Andersens Vej i Sønderborg, og her er plejeniveauet forholdsvis lavt. Andre steder har arealerne parkpræg, f.eks. Kongevejsparken i Sønderborg.

Det er muligt at låne en park eller et grønt område til et særligt arrangement. Ansøgningen sendes til Projekt & Anlæg.

Læs også om:

Kvalitetshåndbogen

Legepladser

Levende hegn langs offentlige veje

Vejtræer

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.