logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom.
Opdateret 27.11.2015

Selvbetjening

Søg om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med handicap eller en... Læs mere

Hvad er formålet og personkredsen?

Pasnings- og plejeorloven giver mulighed for ansættelse af en nærtstående med tilknytning til arbejdsmarkedet til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for et menneske med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne/indgribende kronisk eller langvarig - herunder uhelbredelig - sygdom.

Personkredsen for Servicelovens §118 omfatter:

  • Børn, voksne og ældre med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Personer med kronisk eller langvarig sygdom. Ved langvarig forstås et år eller mere.
  • Personer med uhelbredelig, alvorlig sygdom. For eksempel tilfælde, hvor der ydes livsforlængende behandling. Bestemmelsen er således også målrettet for eksempel personer med cancer, alvorlige hjertelidelser mv., men ikke døende. Døende med terminalerklæring er derimod omfattet af §119. Grænsen mellem §118 og §119 skal vurderes af en læge.
  • Den person, der skal varetage pasningen, kan være en ægtefælle, samlever, barn, forældre og andre med meget tæt relation, dog ikke beslægtet. Personen kan være lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, hvis kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet anses for opfyldt.

  • Lønmodtagere mv. har ret til orlov i forbindelse med pasningen efter reglerne i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, hvis lønmodtageren ikke har ret til orloven efter andre regler/overenskomster.

En forudsætning for ansættelse til pasning i hjemmet er, at alternativet er et døgnophold uden for hjemmet, eller at pasningen svarer til et fuldtidsarbejde.

  • Lønnen udgør kr. 21.249 pr. måned (2015-takst)
  • Personen kan ansættes i op til seks måneder. Perioden kan forlænges med indtil tre måneder ved særlige forhold.
  • Parterne kan aftale, at pasningen opdeles i kortere perioder.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.