logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pionertjenesten

Pionertjenesten udfører specialopgaver som de frivillige brandværn ikke kan varetage. Se hvilke opgaver det drejer sig om.
Ansvarlig Lone Holm Petersen
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Pionertjenesten er oprettet i foråret 2008 som en konsekvens af kommune sammenlægningen og nedlæggelse af amterne. Det var faktisk amterne der til en vis grad tidligere havde ansvaret for at udføre mange af de specielle redningsopgaver pionertjenesten i dag udfører.

Man er derudover i samme anledning begyndt at bruge den risikobaserede dimensionering til at bestemme størrelsen og adspredelsen af vores beredskab, hvilket gør at pionertjenestens opgaver nu kortlægges efter kommunens behov, af Sønderborg Brand & Redning.

Pionertjenesten er oprettet til gavn for hele Sønderborg Kommune og dækker derfor også alt indenfor kommunens grænser, med mandskab der geografisk spreder sig fra hele kommunen.

Arbejdsområdet i Pionertjenesten spænder vidt og skiller sig meget ud fra de frivillige brandværn, idet den faktisk varetager opgaver som brandværnene ikke umiddelbart kan klare selv eller som i de fleste tilfælde kræver en anden form for specialist uddannelse af mandskabet.

Pionertjenesten løser derfor bl.a. opgaver indenfor:

  • Højderedning og brøndredning
  • Løft af tunge byrder
  • Frigørelse i maskiner, tunge køretøjer og anden form specielle frigørelsesopgaver
  • Afstivninger
  • Oversvømmelser, pumpeopgaver og lænsning
  • Tagafdækning m.m.
  • Skærearbejde og gennembrydning
  • Træfældning og rydning efter eksempelvis kraftige storme osv.

Pionertjenesten bliver alarmeret via vagthavende indsatsleder i Sønderborg eller direkte via 1-1-2.

Pionertjenesten består på nuværende tidspunkt af 18 frivillige.

Medlemmernes baggrund skal som minimum være en komplet brandmandsuddannelse og at de er indstillet på ville noget mere end brandslukning.

En pioner gennemfører eller har gennemført en hel del efteruddannelse for at være en del af denne styrke. Her skal eksempelvis nævnes redningsuddannelsen, højderedningskurser o.a.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.