logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til opgaver i hjemmet, hvis du er svækket fysisk, psykisk eller socialt og dermed ude af stand til selv at udføre opgaverne.
Opdateret 26.06.2018

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du får tildelt hjemmepleje ved at kontakte visitationsafdelingen via telefon eller ansøgningsskema.

Hjemmepleje er til dig, der har... Læs mere

Du kan få hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvis du er midlertidigt eller varigt svækket fysisk, psykisk eller socialt og dermed ude af stand til eller kun meget vanskeligt selv kan udføre opgaverne. Alder i sig selv udløser ikke hjælp og støtte.

Hvis du er psykisk svækket som følge af en sindslidelse, senhjerneskade eller misbrug, vil visitator oftest arbejde sammen med en sagsbehandler fra handicap- og psykiatriafdelingen om din sag med udgangspunkt i din handleplan.

Praktisk hjælp udføres kan udføres på alle ugens dage i tidsrummet kl. 7.00-17.00 og kan dreje sig om hjælp til:

  • rengøring
  • tøjvask

Omfanget af hjælp og støtte vil afhænge af din konkrete situation og af, hvor meget du selv og andre i husstanden kan udføre. Hjemmeboende børn og unge forventes at deltage i det praktiske arbejde i hjemmet.

Før vi tager stilling til, om du kan få praktisk hjælp vurderer vi, om funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved rehabilitering, træning, råd og vejledning i udførelsen af opgaverne, brug af hjælpemiddel, indkøb af forbrugsgoder eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet.

Du kan som udgangspunkt ikke få bevilget varig hjælp hvis det skønnes, at en rehabiliterende indsats og/eller træning vil gøre dig i stand til selv at klare en eller flere af opgaverne igen.

Medarbejderne har fokus på, at du alt efter evne enten selvstændigt eller sammen med medarbejderne udfører/deltager i de opgaver, du er i stand til. Den bevilgede hjælp bliver derfor udført med et aktiverende og inddragende sigte som ”hjælp til selvhjælp”.

Du kan læse mere om den rehabiliterende indsats og om hjælp til selvhjælp her.

Du kan læse mere i Sønderborg Kommunes kvalitetsstandard Praktisk Hjælp.

Stemningsbillede

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.