logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Priser for SFO og klub

Her kan du se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have et barn i SFO og klub. Priserne gælder fra 1. januar 2018. Nederst kan du læse om de rabatter, der gives.
Opdateret 17.05.2018

Priser for pasning fra 1. januar 2018

Skolefritidsordning (0. til 2. klasse)  
Fuld pakke (morgenmodul, eftermiddagsmodul og feriemodul (minus juli måned))  1.627 kr.
Morgenmodul 376 kr.
Eftermiddagsmodul   1.127 kr.
Feriemodul - alle skoleferier og fridage undtagen juli md. 423 kr.
Feriemodul - juli md. - pr. uge 400 kr.
   
Eftermiddagsklub (3. til 6. klasse i skoleregi)  
Klubsæson første skoledag efter sommerferien til og med sidste skoledag før sommerferien året efter  1014 kr.
Morgenpasning - mulighed for tilkøb for børn, der går i 3. klasse 538 kr.

Feriepasning - mulighed for tilkøb for børn, der går i 3. klasse. Taksten er pr. dag

Der kan tilkøbes feriepasning: I skolens efterårsferie, mellem jul og nytår, i skolens vinterferie, dagene før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, fra sidste skoledag inden sommerferie og frem til 31. juni og fra 1. august til første skoledag 

112 kr.

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri). 

Betaling for sfo-feriemodul juli opkræves dog pr. uge - prisen er fast uanset tidsforbruget.

Søskenderabat

Til familier med mere end 1 barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af de øvrige pladser.
Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub-tilbud.

 

Friplads

Se særskilt side om friplads (åbner nyt vindue)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.