logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Projekt NULskrald

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Sønderborg Forsyning og kommunikationsbureauet Tankegang afholdt projektet NULskrald i boligforeningen Morbærhegnet.
Opdateret 30.04.2018

Formålet med projektet var at sætte fokus på affaldssortering og derved flytte så meget af husholdningsaffaldet fra dagrenovation til genbrug. Ved at informere og inddrage beboerne og efterkomme deres ønsker til nye sorteringsløsninger, var det muligt at skabe gode resultater, efter den 5 uger lange forsøgsperiode var slut, og resultaterne blev gjort op.

Tydelige resultater

De 122 lejligheder i Morbærhegnet har samlet set minimeret deres restaffald fra 4070 kg. før forsøgsperioden til 3330 kg., svarende til et fald på 18%. Der er dog blevet genanvendt langt større mængder end de 740 kg., som restaffaldet er blevet "slanket" med. Det kan skyldes, at beboerne har haft deres egen lille genbrugsstation lige ved døren, og har benyttet lejligheden til at få ryddet op i skabe og skuffer.

Selvom forsøgsperioden nu er slut, og der derfor ikke længere bliver stillet så mange forskellige beholdere til rådighed, er der nu flere genbrugsbeholdere i Morbærhegnet, end der var før projektet begyndte. Ifølge spørgeskemaundersøgelser er beboerne i Morbærhegnet også blevet meget bevidste om affaldssortering. Informationskampagnen og dialogen har således bidraget til, at borgerne også efterfølgende sorterer mere af de almindelige genbrugsfraktioner som plast, folie, glas, metal, pap og papir ud til genanvendelse.

Rapport om projekt NULskrald

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.