logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer

Du kan søge om bro i byzone eller landzone. Læs retningslinjerne her.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen.... Læs mere

Ansøgning om en bro ud for byzone, landsbyer og sammenhængende bebyggelser

Vilkårene for en tilladelse bliver fastsat efter en konkret vurdering af følgende forhold:

  • Landskab
  • Nabohensyn
  • Adgangsforhold og eventuel krav til landareal
  • Badevandskvalitet

I vilkårene stilles krav om bankgaranti som sikkerhed, for at vilkårene bliver overholdt, herunder eventuel fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

Kommunen giver kun foreninger tilladelse til at anlægge en bro ud for arealer i byzone, landsbyer og sammenhængende bebyggelse på mere end fem ejendomme. Ved foreninger forstås grundejerforeninger, sportsforeninger, beboerforeninger, landsbylaug og lignende.

Ansøgning om en bro ud for en kystejendom (enkeltejendom) i landzone med helårs- eller sommerhusbebyggelse på grunden

Ved kystejendomme forstås helårs- og sommerhuse på egen grund, hvor matrikelskellet ligger i kystlinjen. Der stilles krav om bankgaranti eller tinglysning af tilladelsens vilkår på ejendommen som sikkerhed, for at vilkårene bliver overholdt, herunder eventuel fjernelse af broen, hvis vilkårene ikke overholdes.

Badebro_aften_410x250px.gif

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.