logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for voksen psykiatri- og handicapområdet

Du kan her se den godkendte sagsbehandlingstid for sager til behandling.
Ansvarlig: Anne-Mette Brüning
Opdateret 19.05.2016

Sagsbehandlingstider

Område

Lov om social service

Svarfrist

Vejledning og rådgivning

§12

4 uger

Socialpædagogisk bistand og træning

§85

2½ måned

Borgerstyret personlig assistance (BPA), ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre

§96

3 måneder

Ledsagelse til voksne, op til 15 timer pr. mdr.

§97

2 måneder

Kontaktperson til døvblinde

§98

2 måneder

Støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv.

§99

6 uger

Nødvendige merudgifter til voksne

§100

3 måneder

Behandling i forbindelse med socialpædagogisk bistand efter § 85

§102

1½ måned

Beskyttet beskæftigelse

§103

1½ måned

Aktivitets- og samværstilbud

§104

1½ måned

Midlertidigt ophold i botilbud

§107

4 måneder

Længerevarende ophold i botilbud

§108

4 måneder

Kvindekrisecenter

§109

Lederen på Kvindekrisecentret træffer afgørelse om optagelse

Tilskud til befordring med individuelle transportmidler

§117

2½ måned

Pasning af nærtstående med handicap

§118

4 uger

Alarmsystemer

§125

4 uger

Fastholdelse

§126

4 uger

Tilbageholdelse i boligen

§127

4 uger

Anvendelse af beskyttelsesmidler

§128

2 uger

Optagelse i botilbud uden samtykke

§129

2 uger

Sagsbehandling og administration af magtanvendelsesreglerne, herunder krav om handleplaner

§130 - §137

2 måneder

Tilbud om handleplaner til voksne

§141

4 måneder

Godkendelse af private botilbud efter §107

§144

3 måneder

Område

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Svarfrist

Lov om aktiv beskæftigelse

§2, stk. 6 og §51

2 måneder

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.