logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Skalleslugeren

Skalleslugeren er Sønderborgs "adoptivbarn", og derfor vil vi gerne hjælpe den. Læs hvordan du kan hjælpe Skalleslugeren.
Opdateret 25.04.2018

Da storkommunerne blev ”født” ved årsskiftet 2006/2007, fik hver kommune en truet fugle- eller dyreart eller en blomst, som kommunen blev forpligtet til at tage særligt vare på. Sønderborg Kommune fik - efter lidt debat med miljøministeren - stor skallesluger.

I første omgang var det guldpirolen, der var udpeget. Argumentet for at takke nej til guldpirolen var fra kommunens side, at den slet ikke fandtes her – ”og hvordan skal vi passe på en fugl, der ikke er her?”. Det var et spørgsmål, som også Miljøministeriet havde svært ved at svare på, og derfor blev Sønderborgs ønske om at få stor skallesluger imødekommet. Læs brevet fra borgmesteren her og se ministerens svar her.

Fakta om stor skallesluger

Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i Danmark, men en meget sjælden ynglefugl. Hannens dragt kendes på et metalgrønt hoved, et langt rødt næb med krog og en svagt laksefarvet fjerdragt. Hunnen er mere diskret med grå overside og mørkebrunt hoved.

Fuglen yngler primært ved søer og floder i det nordlige Europa, Sibirien og Nordamerika, men omkring 25.000 af dem – svarende til ca. 15 pct. af den nordvesteuropæiske vinterbestand – overvintrer ved danske farvande.

Skalleslugerens menu står på fisk – gerne ål og laks.

Midt i 70’erne var den danske bestand nede på ca. 20 par, men takket være opsætning af redekasser, især i Storstrømsområdet, har bestanden siden genvundet noget af det tabte terræn.

Læs mere om Skalleslugeren på hjemmesiden fugle og natur og se bl.a. hvor arten sidst er set.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.