logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Skilte og reklamer

Her finder kan du læse hvilke regler der gælder inden du sætter et skilt op på landet.
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

I Danmark er det som hovedregel ikke lovligt at opsætte skilte i det åbne land. I global sammenhæng er det unikt, at det danske landskab er fri for en spraglet skilteskov. Som virksomhedsejer, producent eller udlejer er der dog visse muligheder for at opsætte mindre skilte uden forudgående tilladelse.

Regelsættet, der regulerer skilteområdet i det åbne land stammer fra Naturbeskyttelsesloven (NBL). Her skelnes mellem "mindre oplysningsskilte" og "virksomhedsreklame".

Mindre oplysningsskilt og virksomhedsreklame 

Hvis du udlejer ferieværelser eller sælger landbrugsprodukter, må du anbringe et mindre oplysningsskilt på egen grund ved indkørslen til din ejendom. Men det er ikke lige meget, hvordan skiltet ser ud, hvor stort det er, eller hvor det placeres. Skiltet må ikke være dominerende i landskabet.

Reglerne gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Det er f.eks. ikke tilladt at parkerer en bil eller trailer i det åbne land udelukkende for at reklamere. Sker det alligevel kan Sønderborg Kommune forlange bilen eller lign. fjernet.

I folderen "Skilte på landet" beskrives reglerne for skiltning i det åbne land. Klik her for at læse folderen.

Påbud

Kommunen kan give dig et påbud om at flytte eller ændre skiltet.

Hensyn til trafikken

Undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal være plads til at se, standse og parkere.

Plakater

Reglerne om opsætning af plakater herunder valgplakater er beskrevet i Sønderborg Kommunes plakatdirektiv. Klik her for at læse plakatregulativet.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.