logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Skovbyggelinje

Hvilke regler gælder for skovbyggelinjen og hvad er formålet? Læs svaret her.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Formålet med skovbyggelinjen, naturbeskyttelseslovens § 17, er at sikre det frie udsyn til skoven, bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst.

Skovbyggelinjen er på 300 m. Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse og for private skove med et sammenhængende areal på over 20 hektar. Plantager med juletræer og pyntegrønt har ikke skovbyggelinje.

I zonen inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, som for eksempel bygninger, skure, master og campingvogne.

Skovbyggelinjen administreres meget restriktivt, og det betyder, at det er svært at få dispensation. Kommunen kan dog dispensere fra bestemmelsen, hvis man konkret vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. I vurderingen indgår blandt andet, hvor tæt projektet er på skoven, og om projektet kan genere oplevelsen af skoven eller dyre- og plantelivets vilkår.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.