logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sløjfning af brønd eller boring

Her kan du finde links til sløjfning af brønd eller boring.
Opdateret 25.04.2018

Hvis en ejendom tilsluttes vandværk, skal eksisterende brønd eller boring som udgangspunkt sløjfes. Sløjfning skal udføres af en autoriseret brøndborer.

Når en ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, eller får en anden vandforsyning, skal brønden eller boringen som udgangspunkt sløjfes af hensyn til beskyttelse af vores grundvand. Mange gamle brønde og boringer er direkte åbne passager og en trussel mod det rene grundvand. Brønde kan også udgøre en sikkerhedstrussel, hvis de står åben og forladt.

Det er vigtigt at beskytte grundvandet, for at vi alle fortsat kan få godt drikkevand leveret fra vandværket eller fra en privat boring. Reglerne gælder også for markvandingsboringer, som der ikke længere er tilladelse til at benytte.

Sløjfningen skal ske på en bestemt måde og må kun foretages af en person, der er uddannet i at foretage arbejdet - det vil typisk være en brøndborer. Brøndboreren udfylder efterfølgende en sløjfningsrappport, som sendes til GEUS. Du skal som borger også sende en kopi af denne rapport til kommunen, for at vi får sløjfningen registreret i kommunes system.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.