logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sø- og åbeskyttelseslinje

Hvilke regler gælder for sø- og åbeskyttelseslinjen og hvad er formålet? Find svaret her.
Opdateret 23.03.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 16, er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Søbeskyttelseslinjen er på 150 m. Beskyttelsen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 hektar, og for vandløb med regulativmæssig bundbredde på mindst 2 m. Se det regulativ, der gjaldt i 1983. Beskyttelseslinjen måles fra grænsen mellem land- og vandvegetation.

Inden for zonen er det ikke tilladt at ændre i tilstanden, det vil sige der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne og master. Der er også forbud mod at ændre i terrænet, beplante eller indhegne.

Sø- og åbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, især ved uberørte sø- og åbredder. Det betyder, at det er svært at få dispensation. Kommunen kan dog dispensere fra bestemmelsen, hvis man konkret vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. I vurderingen indgår blandt andet, hvor tæt projektet er på søen og åen, og om projektet kan genere oplevelsen af søen og åen eller dyre- og plantelivets vilkår.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.