logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sø- og åbeskyttelseslinje

Hvilke regler gælder for sø- og åbeskyttelseslinjen og hvad er formålet? Find svaret her.
Ansvarlig Marianne Tychsen
Opdateret 14.03.2016

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg og Miljø

Via Byg og Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 16, er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Søbeskyttelseslinjen er på 150 m. Beskyttelsen gælder for søer med en vandflade på mindst 3 hektar, og for vandløb med regulativmæssig bundbredde på mindst 2 m. Se det regulativ, der gjaldt i 1983. Beskyttelseslinjen måles fra grænsen mellem land- og vandvegetation.

Inden for zonen er det ikke tilladt at ændre i tilstanden, det vil sige der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne og master. Der er også forbud mod at ændre i terrænet, beplante eller indhegne.

Sø- og åbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, især ved uberørte sø- og åbredder. Det betyder, at det er svært at få dispensation. Kommunen kan dog dispensere fra bestemmelsen, hvis man konkret vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. I vurderingen indgår blandt andet, hvor tæt projektet er på søen og åen, og om projektet kan genere oplevelsen af søen og åen eller dyre- og plantelivets vilkår.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.