logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sø- og vandløbsrestaurering

Hvis et vandløb skal være et godt sted for fisk og smådyr, skal der være nok vand i vandløbet. Vandet skal være rent og der skal være leve- og skjulesteder for dyrene.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Søg om tilladelse

Her kan du ansøge om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering, oprensning eller udvidelse af sø og vandhul.

Sønderborg Kommune arbejder for at udnytte de muligheder, det enkelte vandløb rummer. Vi har udarbejdet en spildevandsplan, som betyder, at vandkvaliteten i det enkelte vandløb bliver bedre. Vi arbejder også for at forbedre leve- og skjulestederne for dyrene. Og vi arbejder for, at de spærringer og rørlægninger, som kan forhindre dyrenes frie vandringer op og ned af vandløbet, kan fjernes eller gøres passable.

Alt sammen under hensyntagen til de afvandingsinteresser, der ofte er knyttet til vandløbet. Som et vigtigt værktøj for at opnå den optimale tilstand for flora og fauna i de større vandløb har vi i fællesskab med de lokale lystfiskere udarbejdet vedligeholdelsesinstruktioner som fastlægger hvorledes vandløbsstrækninger må vedligeholdes.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.