logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Søg om post til døren

Du kan få din post bragt til døren, hvis du ikke selv kan hente den i en brevkasse ved skel eller i et brevkasseanlæg.
Ansvarlig Tina Bøgild
Opdateret 11.05.2016

Selvbetjening

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller... Læs mere

Du er berettiget til få bragt post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Særlige forhold

Der skal være enten brevindkast i din indgangsdør eller brevkasse ved døren.

Du har ikke krav på at få uadresseret post som fx reklamer og ugeaviser leveret ved døren.

Post til døren kan bevilges som en midlertidig ordning (6 måneder) eller som en varig ordning.

Ansøgning

Du kan søge om post til døren ved at udfylde skemaet i selvbetjeningsløsningen.

Du kan få skemaet udleveret i Borgerservice.

Du kan desuden kontakte Visitationsafdelingen på tlf. 88 72 45 23 på hverdage kl. 08.00-09.00.

Ansøgningsskemaet sendes til socialogsenior@sonderborg.dk eller pr. brev til

Social og Senior
Att.: Visitationsafdelingen
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg 

Postbud afleverer brev i postkasse

Hvordan træffes afgørelsen?

Kommunen har ansvaret for at indhente de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af din ansøgning.

I nogle tilfælde kan der være behov for, at du giver samtykke til, at visitator indhenter oplysninger fra andre.

I særlige tilfælde kan der være behov for en lægeerklæring. Det er dig selv, der skal bestille og betale for lægeerklæringen.

Afgørelse

Du vil modtage en skriftlig afgørelse fra Visitationsafdelingen, hvis du er berettiget til at få post bragt til hoveddøren. Visitationsafdelingen giver desuden besked til Post Danmark.

Hvis du vil vide mere

Yderligere information findes på www.postdanmark.dk og på www.trafikstyrelsen.dk.

Du kan kontakte Post Danmark, hvis du har spørgsmål til selve ordningen.

Du er berettiget til at få post bragt til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.