logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Støjgener

Er du generet af støj, skal du vide der findes visse retningslinjer og krav til virksomheder. Læs dem her.
Opdateret 09.02.2018

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til erhverv & Affald.

I... Læs mere

Hvis du er generet af støj, så er der en række områder, hvor virksomheder allerede er omfattet af krav til støj.

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg, der har en miljøgodkendelse, skal overholde de vilkår for støj, som er i godkendelsen.

Restauranter og diskoteker i Sønderborg Kommune er også omfattet af støjgrænser, der kan ses i "Forskrift for indretning og drift af restauranter"

Vindmøller har deres egne støjregler, der kan ses i Vindmøllebekendtgørelsen.

Bygge- og anlægsprojekter er midlertidige aktiviteter, som ofte kan støje en del. De skal overholde støjkravene i kommunens "Forskrift for bygge og anlægsprojekter"

Autoværksteder har deres egne krav til indretning og drift. Læs dem i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Tomgangskørsel fra garageanlæg og holdende biler er reguleret i kommunens Tomgangsregulativ

For de øvrige virksomheder er der kun grænser for, hvor meget de må støje, hvis de har fået et påbud af Miljøafdelingen. Her vil Miljøafdelingen typisk benytte de vejledende støjgrænser fra Referencelaboratoriet Miljøstyrelsen.

Politiets opgave

Naboer og folk på gaden, der fester og særligt støjende køretøjer er politiets opgave. Dette gælder også gaderæs på offentlige veje og sejlads med motorbåde.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.