logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Strandbeskyttelseslinje

Hvilke regler gælder for strandbeskyttelseslinjen og hvad er formålet? Læs svaret her.
Opdateret 13.11.2017

Formålet med strandbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 15, er at sikre de åbne kyster. Det vil sige at holde kysterne fri for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, og samtidig varetage landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Strandbeskyttelseslinjen omfatter som udgangspunkt en zone på 300 m fra den inderste grænse af strandbredden. Linjen ligger fast og er noteret i matriklen.

Inden for zonen er det ikke tilladt at ændre i tilstanden, det vil sige, der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne og master. Der er også forbud mod at ændre i terrænet, beplante eller indhegne. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, som fastlægger skel.

Tiltag, der er nødvendige for at drive landbrug (dog ikke tilplantning) og fiskeri, er undtaget. Eksisterende bebyggelse og beplantning kan fjernes uden dispensation.

Miljøministeren, dvs. Vand- og Naturforvaltningen, er myndighed for strandbeskyttelseslinjer, og Sønderborg Kommune sender derfor dispensationssager vedrørende § 15 til Kystdirektoratet.

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, det vil sige, at det er svært at få dispensation. Vand- og Naturforvaltningen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen på Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside her.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.