logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

STUs målgruppe

STU er et tilbud til dig med særlige behov, herunder nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Opdateret 25.04.2018

Målgruppe

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 

For at tilhøre uddannelsens målgruppe, må man ikke kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med hjælpemidler. Det vil i praksis sige, at unge, der kan gennemføre fx en EGU(erhvervsgrunduddannelse), ikke er i målgruppen. 

Unge i målgruppen har et retskrav på at få STU. 

Unge mennesker

Aldersgruppe 

Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med sidstnævntes ophør. 

Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år.

Her kan du læse lovgivningen vedr. STU (Lov nr.783 af 15. juni 2015).

Her kan du læse bekendtgørelse til lovgivningen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.