logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundquistgade 20, Sønderborg

Sønderborg Kommune udstykker det sidste grundstykke på Sundquistgade i Sønderborg, som ikke er bebygget. Grunden ligger i et skønt område i nærheden af hav og skov.
Opdateret 20.08.2019

Skøn placering i nærhed af hav og skov

Matrikel nr. 5502 er det sidste grundstykke, som ikke er bebygget på Sundquistgade i Sønderborg. Matriklen vil i forbindelse med salg, blive udmatrikuleret, hvor den offentlige sti vil blive skilt fra. Sønderborg Kommune har besluttet at sælge det resterende stykke til boliger.

Området ligger skønt i nærhed af hav og skov.

Arealet er på 2.264 m2 og er ifølge kommuneplanen udlagt som boligområde. I den gældende lokalplan er området udlagt som grønt område. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for området. Arealet ligger i et meget attraktivt område, og er fra kommunens side tiltænkt byfortætning.

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Jordbundsforhold er ikke kortlagt, men interesserede er velkomne til at foretage jordbundsundersøgelser.

Skat

Vi gør opmærksom på, at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser ændres dels ved frastykning og dernæst ved købers udnyttelse af grunden.

Udbud

Grunden er i udbud fra den 4. juni 2019 til 20. august 2019 kl. 12.00 og bud kan indsendes i denne periode.

Ved valg af bud lægger Sønderborg Kommune vægt på både projekt og pris. Pris vægtes 75% og projektet vægtes 25%. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog retten til at forkaste alle tilbud.

Udbud- og salgsvilkår

Bemærk, at punkt nr. 3 under "Udbudsvilkår" er ændret til "Ved salg vil der blive lagt vægt på både projekt og pris. Pris vægtes 75% og projektet vægtes 25%. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog retten til at forkaste alle tilbud".

Afgiv dit bud

Hvis du er interesseret i projektejendommen på Sundquistgade, så udfyld tilbudsblanketten i underskrevet form og med angivelse af overtagelsesdato. Blanketten finder du under 'Dokumenter' længere nede på siden. Blanketten sendes til sundquistgade@sonderborg.dk i perioden 4. juni til 20. august 2019 kl. 12.00. Bud på andre mailadresser vil blive afvist.

Kort over grunden

LER dokumenter

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.