logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Priser for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave

Her kan du se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave. Priserne gælder fra 1. januar 2017. Nederst kan du læse om de rabatter, der gives.
Ansvarlig: Per Wøssner Hansen
Opdateret 28.11.2017

Priser for pasning fra 1. januar 2017

Dagplejepladser  
Deltids (0-32 timer) 1.798 kr.
Fuldtids (33-48 timer) 2.697 kr.
   
Børnehaver  2 år og 9 mdr. til 5 år  
Fuld tid 1.919 kr.
Deltid, 28 timer 1.055 kr.
   
Integrerede institutioner 0 til 5 år  
Vuggestue, fuld tid (0 til 2 år og 8 mdr.) 3.134 kr.
Madordning for vuggestuebørn i  4 institutioner 407 kr 
Børnehave, fuld tid (2 år og 9 mdr. til 5 år) 1.919 kr 
Børnehave, deltid 28 timer(2 år og 9 mdr. til 5 år) 1.055 kr.
   
Børnehaver med småbørnsgruppe (2 til 5 år)  
Fuld tid, 2 til 2 år og 8 mdr. (findes kun som fuldtidsplads) 2.466 kr.
Fuld tid, 2 år og 9 mdr. til 5 år 1.919 kr.
Deltid (28 timer), 2 år og 9 mdr. til 5 år 1.055 kr.
   

 

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri).

Priser for pasning fra 1. januar 2018

Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 13. december 2017 varsles nye takster for forældrebetaling fra 1. januar 2018. 

Dagplejepladser  
Deltids (0-32 timer) 1.702 kr.
Fuldtids (33-48 timer) 2.551 kr.
   
Børnehaver  2 år og 9 mdr. til 5 år  
Fuld tid 2.087 kr.
Deltid, 28 timer 1.148 kr.
   
Integrerede institutioner 0 til 5 år  
Vuggestue, fuld tid (0 til 2 år og 8 mdr.) 2.551 kr.
Madordning for vuggestuebørn i  4 institutioner 411 kr 
Børnehave, fuld tid (2 år og 9 mdr. til 5 år) 2.087 kr 
Børnehave, deltid 28 timer(2 år og 9 mdr. til 5 år) 1.148 kr.
   
Børnehaver med småbørnsgruppe (2 til 5 år)  
Fuld tid, 2 til 2 år og 8 mdr. (findes kun som fuldtidsplads) 2.551 kr.
Fuld tid, 2 år og 9 mdr. til 5 år 2.087 kr.
Deltid (28 timer), 2 år og 9 mdr. til 5 år 1.148 kr.
   

 

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri).

Søskenderabat

Til familier med mere end 1 barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning ydes søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af de øvrige pladser.
Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub-tilbud og madordningen i vuggestuer.

Til børn i privat institution eller privat pasning beregnes søskenderabatten som 85% af søskendetilskuddet til det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud. 

Friplads

Se særskilt side om friplads (åbner nyt vindue)

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.