logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsyn - handicapområdet

Her kan du se tilsynsrapporterne på handicapområdet, fx. botilbud, senhjerneskade-området og værkstedsområdet.
Ansvarlig Anita Hemmersam
Opdateret 24.02.2016

Her kan du se tilsynsrapporterne i handicapområdet.

Driftsorienteret tilsyn i botilbud og aktivitets- og samværstilbud i handicapområdet.
De lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til voksne indenfor det sociale område reguleres af § 16 i retssikkerhedsloven. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Dog udføres tilsyn med visse sociale tilbud af socialtilsynet. 
Af § 4 i socialtilsynsloven fremgår, at socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud til voksne:

  • Døgntilbud efter servicelovens §§ 107-110 (botilbud, kvindekrise-centre og forsorgshjem), stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens § 101 og 101 a og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.
  • Hjælp og støtte efter servicelovens §§ 83-87, 97, 98 og 102, når hjælpen leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer og borgeren er visiteret af kommunen til ophold i boligen, hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af fast ansat personale, tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85 og tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (såkaldte ”§ 85-tilbud”).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.