logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsyn på kommunens plejecentre

Formålet med tilsyn på ældreområdet er, at borgerne får den rette hjælp. Derudover sikres læring og udvikling.
Ansvarlig Susanne Nicolaisen
Opdateret 13.10.2016

Kommunens eget tilsyn

Kommunens særlige pligt til at føre tilsyn med de kommunale plejecentre fremgår af servicelovens § 151. Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene. 

Hensigten med uanmeldte tilsyn er at sikre, at det pågældende plejecenter ikke kan nå at forberede tilsynsbesøget på en sådan måde, at tilsynet ikke bliver opmærksom på relevante problemstillinger.

Tilsynet omfatter indsatsen over for beboerne på plejecentrene.  

Formålet med plejehjemstilsynene er at sikre, at borgerne får den rette hjælp, og at opgaverne på plejecentrene løses i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder og afgørelser, kommunen har vedtaget og truffet. Derudover skal tilsynene skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

For hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport. Én gang årligt udarbejdes endvidere en samlet rapport over tilsynene på plejecentrene. 

Klik her for at læse den samlede tilsynsrapport for Sønderborg Kommune.

Styrelsen for Patientsikkerhedstilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet i Danmark. Tilsynsforpligtelsen fremgår af
sundhedslovens § 213.

Herudover fører styrelsen et løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder. Plejecentre er omfattet af dette tilsyn.

Det løbende tilsyn er risikobaseret ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden.

Da tilsynet er risikobaseret, foregår tilsynene ikke med et fast tidsinterval. 

Styrelsen for patientsikkerhed udarbejder en individuel tilsynsrapport for de behandlingssteder, der har haft tilsyn.

Papirbunke

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.