logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsynspolitik i hjemmeplejen

Her kan du læse mere om tilsyn i hjemmeplejen. Formålet med tilsynet er en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring af læring og udvikling.
Opdateret 24.08.2016

Ifølge lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter §91. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.
Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.
Tilsyn og opfølgning skal påse:

 • At de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og de beslutninger, kommunalbestyrelsen har vedtaget
 • at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp
 • at der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet
 • at der rettes op på eventuelle fejl og mangler med henblik på fremadrettet kvalitetssikring, kvalitetsudvikling - læring og udvikling i det hele taget
  Flerfarvede mapper

Tilsyns- og opfølgningsmetoder

 • Ledelsestilsyn, udført af leverandøren
 • Brugerundersøgelse, gennemført af myndigheden
 • Borgerrettet koordinering mellem visitatorer og leverandører i forhold til borgere, der modtager personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp
 • Opfølgende borgerrettet tilsyn i forbindelse med revurdering af hjælpen udført af visitator
 • Årligt leverandørmøde mellem myndighed og leverandør

Hvis du vil læse kommunens tilsynspolitik for hjemmeplejen, klik her 

Herunder kan du læse tilsynsrapporter fra de borgerrettede tilsyn i hjemmeplejen.

Borgerrettet tilsyn 2015

Borgerrettet tilsyn 2013

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.