logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Uddannelsesforløb

Her kan du læse om, hvad STU er, og hvordan dit uddannelsesforløb tilrettelægges.
Opdateret 25.04.2018

Varighed

En STU er på 3 år. Det tilstræbes, at optaget sker på samme tidspunkt som øvrige ungdomsuddannelser. Det vil sige tilmelding medio marts med opstart i august. Sønderborg Kommune bevilger et forløb for 1 år af gangen.

Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, den er påbegyndt. Det normale vil være et forløb på 3 sammenhængende år, men det kan strække sig over max. 5 år, hvis eksempelvis sygdom nødvendiggør en pause i forløbet.
Foto af: Undervisning

Uddannelsens indhold 

Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der: 

  • fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,
  • fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og 
  • er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. 

STU’en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser derved, at den planlægges individuelt, og derfor laves en uddannelsesplan til hver enkelt elev.

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt. Kommunalbestyrelsen kan træffe individuelle afgørelser om, hvor stor en andel af det årlige timetal, der skal anvendes til praktiske aktiviteter herunder praktik.

Statusmøder

STU skolerne udarbejder årlige beskrivelser af alt lige fra den enkelte STU elevs skoleforløb til statusmøder med UU vejleder og socialfaglig rådgiver, hvor uddannelsesplanen gennemgås og evt. tilrettes.

Som supplement til disse beskrivelser udfyldes skemaer på faglige og praktiske kompetencer.

Klik her for at se "Skema for faglige kompetencer".

Klik her for at se "Skema for praktiske kompetencer".

Praktik

Når en elev har været i praktik i sit STU forløb, udfyldes skema for praktikevaluering som supplement til beskrivelser af praktikforløb.

Klik her for at  se "Skema for praktikevaluering".

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.