logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedligehold af vandløb

Vi vedligeholder vores vandløb med 4 forskellige metoder. Læs hvilke metoder vi bruger.
Opdateret 25.04.2018

Vandløbsregulativer beskriver hvordan, hvornår og hvor ofte et vandløb skal vedligeholdes. I Sønderborg Kommune bestræber vi os på at vedligeholde vores vandløb, så vi tilgodeser både afvandingen og miljøet.

Vi vedligeholder med følgende metoder:

  • Håndoprensning. Vi fjerner nedfaldne træer og grene med håndkraft, for på den måde at holde strømrenden fri. Typisk i naturlige vandløb med gode strømningsforhold.

  • Grødeskæring mejekurv. Med en grødeklipper monteret i en kurv på en gravemaskine klipper og lægger vi grøden ind på bredden. Når der er plads til det, er det mulig at skære en snoet strømrende. Vedligeholdelse med mejekurv anvendes fortrinsvis i lidt større vandløb i lavt målsatte vandløb.

  • Grødeskæring båd. I enkelte vandløb er vi nødt til at arbejde fra en særligt indrettet grødeskæringsbåd.

  • Oprensning. Hvis det er dokumenteret, at vandløbet på grund af aflejret materiale ikke længere holder den skikkelse, som er angivet i regulativet, kan det være nødvendigt at grave det aflejrede materiale op.

Det er fortrinsvis kommunens personale der udfører arbejdet. Dog er vi i nogle tilfælde nødsaget til at bruge entreprenører udefra.

Vedligeholdelse af udløb Flejmose

 

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.