logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedligehold og restaurering af vandløb

Læs om de 4 metoder vi bruger til at vedligeholde vores vandløb samt hvordan vi arbejder for at restaurere søer og vandløb.
Opdateret 29.05.2018

Vandløbsregulativer beskriver hvordan, hvornår og hvor ofte et vandløb skal vedligeholdes. I Sønderborg Kommune bestræber vi os på at vedligeholde vores vandløb, så vi tilgodeser både afvandingen og miljøet.

Sådan vedligeholder vi vandløb

Håndoprensning

Vi fjerner nedfaldne træer og grene med håndkraft, for på den måde at holde strømrenden fri. Typisk i naturlige vandløb med gode strømningsforhold.

Grødeskæring mejekurv

Med en grødeklipper monteret i en kurv på en gravemaskine klipper og lægger vi grøden ind på bredden. Når der er plads til det, er det mulig at skære en snoet strømrende. Vedligeholdelse med mejekurv anvendes fortrinsvis i lidt større vandløb i lavt målsatte vandløb.

Grødeskæring båd

I enkelte vandløb er vi nødt til at arbejde fra en særligt indrettet grødeskæringsbåd.

Oprensning

Hvis det er dokumenteret, at vandløbet på grund af aflejret materiale ikke længere holder den skikkelse, som er angivet i regulativet, kan det være nødvendigt at grave det aflejrede materiale op.

Det er fortrinsvis kommunens personale der udfører arbejdet. Dog er vi i nogle tilfælde nødsaget til at bruge entreprenører udefra.

Vedligeholdelse af udløb Flejmose

Sø- og vandløbsrestaurering

Mulighederne for vores vandløb

Sønderborg Kommune arbejder for at udnytte de muligheder, det enkelte vandløb rummer.

Vi har udarbejdet en spildevandsplan, som betyder, at vandkvaliteten i det enkelte vandløb forbedres. Vi arbejder også for at forbedre leve- og skjulestederne for dyrene. Og vi arbejder for, at de spærringer og rørlægninger, som kan forhindre dyrenes frie vandringer op og ned af vandløbet, kan fjernes eller gøres forbigående.

Afvandingsinteresser

Det gør vi  under hensyntagen til de afvandingsinteresser, der ofte er knyttet til vandløbet. Som et vigtigt værktøj for at opnå den optimale tilstand for flora og fauna i de større vandløb har vi i fællesskab med de lokale lystfiskere udarbejdet vedligeholdelsesinstruktioner, som fastlægger hvorledes vandløbsstrækninger må vedligeholdes.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.