logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedligeholdelses- og genoptræning

Har du mistet funktionsevnen, og har du behov for hjælp til igen at klare dine daglige gøremål, tilbyder Sønderborg Kommune dig vedligeholdelses- og genoptræning.

Selvbetjening

Bestil nyt sundhedskort

Hvis du mangler et sundhedskort/sygesikringsbevis, kan du bestille et nyt online.

 

Opdateret 18.06.2018

Vedligeholdelses- og genoptræning

 • Hvis du oplever ændringer i din funktionsevne og har behov for at genvinde eller vedligeholde evnen til at klare de daglige gøremål, kan du søge om vedligeholdelses- eller genoptræning.
 • Du kan rette henvendelse til Sønderborg Kommunes myndighedsafdeling i forvaltningen Social og Sundhed.
 • En visitator vil besøge dig, og her vil der blive udarbejdet en funktionsvurdering med det formål at afdække dit behov for vedligeholdelses- eller genoptræning.
 • Visitator træffer en afgørelse og giver træningsenheden besked om visiteringen.
 • Du vil blive indkaldt til træning pr. brev eller telefon.
 • Træningen begynder efter en individuel vurdering – dog maksimalt indenfor 10 hverdage.
 • Kommunen tilbyder vedligeholdelses- og genoptræning på træningsenhederne i Nordborg, Nybøl og Sønderborg. Træningen vil også kunne foregå i dit eget hjem.
 • Træningen kan bestå af individuel træning, holdtræning, selvtræning eller en kombination af disse.
 • Det er træningsterapeuten, der vurderer, hvilken træningsmetode, der giver størst udbytte.
 • For at opnå det bedste træningsresultat er det vigtigt, at du deltager aktivt i træningsforløbet.
 • Træningen tager udgangspunkt i princippet "hjælp til selvhjælp", som har til formål at gøre dig stærkere, så du kan klare dine daglige gøremål.

Stemningsbillede

Transport til og fra træningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.
Hvis du ikke har mulighed herfor, kan du få bevilliget transport - dette mod en egenbetalingsdel. Det er visitator, som vurderer, om du er berettiget til transport.
Efter aftale med dig bestiller træningsterapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere.
 
 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.