logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vindmøller i kommunen

Du kan læse vindmølleplanen, om den proces der er gået forud og hvordan det videre forløb med at behandle ansøgninger forløber.
Opdateret 25.05.2018

Natur- og Miljøklagenævnet har den 30. juni 2014 truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, og planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Sønderborg Kommunes endelige vedtagelse af 19. december 2012 af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2009-2021, Temaplan for vindmøller, med tilhørende miljøvurdering.

Klik her for at læse afgørelsen.

Otte steder i Sønderborg Kommune er udpeget til områder, hvor der kan opsættes store vindmøller på land. Det fremgår af temaplanen for vindmøller, som blev heftigt debatteret borgere og politikere imellem i 2012 - før byrådet reducerede antallet af områder fra 18 til otte.

Du kan læse mere om vindmøller i kommuneplanen ved at klikke her.

Borgerne kom til orde med deres generelle modstand mod vindmøller - og med modstanden imod de konkrete lokale placeringer. Byrådet lyttede til alle - men var uenige med modstanderne otte steder i kommunen.

Processen

Næste fase, idéfasen, bliver gennemført, når en borger eller et firma søger om tilladelse til at rejse vindmøller i ét af de otte områder. Kommune sørger da for at offentliggørelse ansøgningerne – og i fire af områderne er der søgt om at opstille vindmøller, nemlig i Lavensby, Notmarkskov, Blans og Avnbøløsten. Også i denne fase har borgerne kunnet komme med forslag, idéer og indsigelser. Du kan læse om de konkrete ansøgninger nedenfor.

Borgernes indsigelser bygger på nuværende tidspunkt (forår og sommer 2013) på den generelle modstand og ikke på de konkrete følgevirkninger, som først kendes, når der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Når VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er udarbejdet, kan borgerne vurdere, kommentere og protestere over de helt konkrete følgevirkninger af mølleopstillingen, som bliver tydeliggjort i en miljørapport. Og kommunen inviterer til et informations- og debatmøde, før de endelige beslutninger bliver taget.

Oplysninger om vindmølleplanerne i kommunen kan findes her

Temaplan for vindmøller
Debatoplæg om vindmøller ved Blans
Debatoplæg om vindmøller ved Lavensby
Idéoplæg om vindmøller ved Avnbøløsten
Idéoplæg om vindmøller ved Notmarkskov
Den gode dialog

Projekter til VVM - Vindmøller ved Lavensby og Notmarkskov

Byrådet har 29. maj godkendt, at der for disse to vindmølle-projekter (Lavensby og Notmarkskov) bliver igangsat en VVM-proces.

Mere viden om vindmøller

Statens portal for vindmølle informationer fra de mange involverede styrelser og ministerier.
www.vindinfo.dk

Vejledning i borgerinddragelse

På naturstyrelsens hjemmeside findes mange informationer om de lovgivningsmæssige rammer for opstilling af vindmøller. Der findes
også en god vejledning i borgerinddragelse i vindmølleplanlægningen. Du kan finde vejledningen her.

Støj fra vindmøller

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller kan læses her. Vejledningen kan læses her.
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller kan downloades på www.retsinformation.dk som også indeholder de konkrete lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger der vedrører vindmølleplanlægningen.

Artikel-samling

ProjectZero har udarbejdet et faktaark om vindmøller i Sønderborg Kommune som kan downloades her.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.