logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Borgere med psykiske lidelser skal sikres et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb

Sønderborg Kommune og Region Syddanmark vil øge samarbejdet inden for psykiatrien.
Ansvarlig Anita Hemmersam
Opdateret 06.06.2016

Sønderborg Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker en fælles vision for indsatsen overfor borgere med psykiske lidelser på tværs af region og kommune. Visionen skal styrke samarbejdet med borgeren i centrum hele vejen. Visionen er også at minimere de udfordringer, der opstår i overgangen mellem sektorerne.

Der har i perioden september 2015 – april 2016 været nedsat en tværfaglig og tværsektorielt sammensat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har arbejdet med fire overordnede temaer:

  • Udfordringer ved papirernes rolle i borgerens forløb 
  • Udfordringer ved den praktiske kommunikation og koordinering mellem aktører
  • Udfordringer ved begrænset indbyrdes kendskab mellem aktører 
  • Udfordringer ved forskellige grundtilgange i henholdsvis den kommunale og den regionale psykiatri

Der bliver efterfølgende afholdt et tværfagligt stormøde, hvor det er meningen, at anbefalingerne præsenteres – også for de borgere og pårørende, som var med til at starte projektet op.

Projektet lever videre gennem faste tværfaglige temamøder mellem psykiatrien og kommunen og i et videre arbejde med lokale samarbejdsaftaler.
I dokumentboksen finder du feltarbejde og andet materiale.

Foto af: arbejde på visionsdagen

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.