logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Budget 2018 - kort fortalt

Sønderborg Kommunes indtægter og det planlagte budget til drift og anlæg i 2018 præsenteres her i kort form.
Opdateret 16.01.2018

 

Budget 2018 er vedtaget i Sønderborg Byråd den 4. oktober 2017 af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Med budgetforliget ønsker partierne at fortsætte en ansvarlig økonomisk politik og investere i velfærd. Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur er p.t. ikke indarbejdet i nedenstående beskrivelser af budgetfordelingen. 


Nettodriftsudgifter

Sønderborg Kommunes samlede nettodriftsudgifter er på 4.788 mio. kr. i 2018. I nedenstående diagram kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg (pr. oktober 2017). Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om udgifterne under de enkelte udvalg.

Nettodriftsudgifter Sønderborg Kommune

Anlægsudgifter

De samlede nettoanlægsudgifter er på 168 mio. kr. Hertil er der forudsat et anlægsrul på 24 mio. kr. fra budgetåret 2018 til 2019. Nedenstående diagram viser, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg (pr. oktober 2017). Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om anlægsudgifterne under de enkelte udvalg.

Anlægsudgifter sønderborg kommune

Samlede indtægter og resultat

Kommunens samlede indtægter er på 5.066 mio. kr. Nedenstående diagram viser, hvor indtægterne kommer fra.

Udgifterne til renter og afdrag udgør 102,2 mio. kr. og budgettet balancerer med et budgetteret forbrug af kassebeholdningen på 16,5 mio. kr.

Samlede indtægter sønderborg kommune

Diverse skatter i 2018

•    Kommuneskat 25,7 procent 
•    Kirkeskat 0,93 procent 
•    Grundskyld 27,1 promille 
•    Dækningsafgift på erhvervsejendomme er afskaffet fra år 2015.

Godkendt Politisk Styring

Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i 24 politikområder. Godkendt Politisk Styring (GPS) giver overblik over de vigtigste styringsbeslutninger, herunder mål og bevillinger for budgetåret. Du kan læse om de enkelte politikområders afgrænsning, styringsmæssige beslutninger vedrørende mål, områdets ressourcer og væsentlige byrådsbeslutninger i perioden.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.