logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

9 anmeldeordninger for husdyrbrug

Her finder du links til de 9 anmeldeordninger for husdyrbrug.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de samme regler om du etablerer, ændrer... Læs mere

Opdateret 23.08.2018

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal opfyldes for at ordningen kan anvendes. Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Anmeldelser skal indsendes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk. Her kan du logge ind via privat eller erhverv NemLog-in med nøglekort eller NemID nøglefil.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder. 

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Du kan anmelde følgende ting (jf. kap. 3 i bekendtgørelsen):

§10- Forskellige driftsbygninger

Hvis du skal i gang med at etablere, udvide eller ændre en driftsbygning (halmlade, maskinhal, malkerum, kornlager m.v.) som er erhvervsmæssigt nødvendigt.

§11- Ensilageopbevaringsanlæg

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et ensilageopbevaringsanlæg (ensilageplads, ensilagesilo, m.v.).

§12- Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

Hvis du skal etablere produktionsareal til vinteropstaldning af dit dyrehold til naturafgræsning.

§13- Hobbydyr- produktionsareal

Hvis du vil etablere et produktionsareal til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter, bestående af andre dyretyper end der allerede er på husdyrbruget.

§14- Skift mellem dyretyper

Hvis du vil foretage et skift mellem dyretyper eller ændre på produktionsformen inden for en dyretype eller flytte dyr mellem eksisterende staldafsnit.

§15- Skift af miljøteknologi

Hvis du skal skifte den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde.

§16- Afprøvning af miljøteknologi

Hvis du vil afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

§17- Emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin)

Hvis du vil udvide antallet af slagtesvin inden for det godkendte eller tilladte vægtinterval i eksisterende stalde.

§18- Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Hvis du har et husdyrbrug med en ny §§ 16a eller 16b godkendelse/tilladelse, kan du her anmelde skift mellem dyretyper staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde.

husdyrbrug svin

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.