logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Campingreglementet

Campingreglementet danner grundlag for driften af en campingplads.

Selvbetjening

Når du søger om tilladelse til at udleje eller fremleje campingplads

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementets bestemmelser. Ønsker du at fremleje eller udleje en grund/ejendom til campering i mere end 6 uger årligt, skal du søge om tilladelse.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

Opdateret 09.08.2019

En campingplads må benyttes til campering i perioden 1. marts - 31. oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet.

Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november - 28. februar, såfremt der er givet tilladelse til vintercampering. Tilladelse til vintercampering gives for perioden 1. november – 28. februar.

I perioden 1. november - 28. februar må den enkelte campingenhed på campingpladsen alene benyttes til kortvarige ophold, weekends med videre. Ved kortvarige ophold forstås ophold, der sammenlagt højst må udgøre i alt 15 hverdage i perioden. Hertil kommer weekends og helligdage.

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere og brugere af fast ejendom, tilladelse til erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt, at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering. 

Camping_410x200px.gif

Campingreglementet

Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementets bestemmelser.

Der er i dag ca. 565 campingpladser i Danmark. Heraf er ca. 500 godkendt af Campingrådet, som gennemfører egenkontrol af standarden på de enkelte pladser. Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en længere periode end 6 uger årligt.

Reglementet regulerer blandt andet antallet og den maksimale størrelse af campinghytter på den enkelte plads.

Hovedformålet med campingreglementet er at sikre, at campingpladser dels har en tilfredsstillende standard, dels ikke anvendes som sommerhusområder eller til helårsbeboelse.

Campingreglementet kan hentes fra retsinformations hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.