logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Erhvervsaffald

Information for dig der har virksomhed i Sønderborg.
Opdateret 21.11.2016

Som virksomhed skal du sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Virksomheder har pligt til at benytte de ordninger, som kommunen har fastlagt.
I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald. Erhvervsaffald til genbrug er ikke kommunens ansvarsområde, når det afleveres direkte til en registreret affaldsmodtager eller –indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Aktuelt

MST, KL, Dansk Byggeri og Dansk Affaldsforening lancerer en kampagne rettet mod Danmarks håndværkere og gør-det-selv folk.

Klik her for at læse kampagnefolderen.

Klik her for at følge med på Facebook.

Affald til deponi

Har I deponeringsegnet affald, skal I aflevere det på Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager.

Klik her for at se åbningstider og godkendte modtagefraktioner ( positivliste ).

Klik her for at læse mere om reglerne omkring affald til deponi på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Klik her for at se Sønderborg Kommunes anvisningsliste over specifikke affaldsfraktioner til deponi ( ikke udtømmende ).

Har du affald, der ikke fremgår af deponiets positiv- eller anvisningsliste, skal du kontakte Miljø for konkret anvisning.

Regulativ for erhvervsaffald

Klik her for at læse Sønderborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Klik her for at læse tillæg for regulativ for erhvervsaffald (fedtudskiller).

I regulativet kan du blandt andet læse om reglerne for virksomheders håndtering af dagrenovation, ikke-genanvendeligt affald og deponiegnet affald.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.