logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.
Ansvarlig Susanna Esbensen
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Du kan anmelde jordflytningen digitalt via hjemmesiden jordweb.dk. Du skal logge dig på som ny anmelder, inddatere e-mail og vælge password.... Læs mere

På vores digitale kort  kan du se hvor der er forurenet jord i Sønderborg Kommune - det gælder områdeklassificering og kortlagte arealer.

Gå til det digitale oversigtkort her

Kortudsnit viser områdeklassificering

Virksomheder skal anmelde flytning af jord

Når du bortskaffe eller flytte jord i forbindelse med fx byggeri, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune, afdeling Vand og Jord.

Du kan anmelde online via www.jordweb.dk eller via en blanket, som sendes til Vand og Jord. En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart den er anmeldt. Er der tale om jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet, så kontakt Vand og Jord.

Byggeri på en grund, der er kortlagt som forurenet

Hvis en boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 og ligger i et område med drikkevandsinteresser (det gælder 50% af kommunes areal), så skal du søge kommunen om tilladelse til boligbyggeri eller anlægsarbejde. 

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. 

Hvis du fx anlægger en ny indkørsel på en kortlagt grund, hvor der ingen drikkevandsinteresser er, så skal du IKKE søge om en §8-tilladelse.

Læs mere om jordforurening, kortlagte arealer og vidensniveau 1 og 2 her 

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte afdeling Vand og Jord.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.