logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøtilsyn for virksomheder

Erhverv og Affald sikrer at reglerne på miljøområdet overholdes.
Opdateret 06.11.2018

Virksomheder får regelmæssigt besøg af afdelingen Erhverv og Affald.

Vi kommer minimum på tilsyn (basistilsyn):

Alle øvrige virksomheder får tilsyn efter behov, typisk ved naboklager eller tilsynskampagner.

Imellem basistilsynene kan virksomheden få et ekstra mindre tilsyn. Her udvælges de virksomheder med den størst potentielle betydning for miljøet ud fra følgende kriterier:

 • Systematik i miljøet
 • Evne til at efterleve regler
 • Placering i forhold til følsomme områder
 • Udledning af stoffer til miljøet
 • Håndtering af kemi og farlig affald

Tilsyn kan både være varslede (14 dage før) eller uvarslede.

Der er stor forskel på, hvad vi ser efter på de forskellige virksomheder.

Som regel gennemgår vi:

 • Affaldshåndtering (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Udledning af stoffer til luften
 • Olietanke
 • Støjende maskiner og aktiviteter
 • Forurening af jorden
 • Belægninger

Har din virksomhed en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem.

Få inspiration til hvordan du og din virksomhed kan blive CO₂ - neutral og samtidig spare penge.

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden

 • Et tilsynsbrev med bemærkninger til miljøtilsynet – fx om der er forhold som skal forbedres
 • En tilsynsrapport med lister over relevante miljøforhold på virksomheden

Brugerbetaling

Virksomheden betaler for de timer, som miljømyndigheden bruger på tilsyn efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. I 2016 er timeprisen 311,80 kr og i 2017 318,04 kr.

Brugerbetalingen gælder alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger, det vil sige både på virksomhedsbesøget og på kontoret før og efter tilsynet.

Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder i samme branche med de samme aktiviteter, kan komme til at betale forskelligt for tilsyn og godkendelser.

Der betales ikke for en dialog om frivilligt miljøarbejde, som fx forebyggelse, indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

En regning for et miljøtilsyn ligger i de fleste tilfælde på et beløb mellem 2.500 kr. – 5.000 kr.

Opkrævning

Brugerbetaling for tilsynene opkræves hvert år i november måned. Det vil sige, at kommunen i november udsender regninger for de tilsyn og det arbejde, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 31. oktober i det indeværende år

Kommunen kan opkræve betaling for det arbejde, der er udført på en miljøgodkendelse det foregående år eller det år godkendelsen meddeles.

Tilsynsplan

Tilsynsberetning

Hvert år, skal Erhverv og Affald indberette de faktuelle oplysninger om forrige års tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen og offentliggøre denne på hjemmesiden.

Beretningen er udarbejdet for både Vand og Natur samt Erhverv og Affald.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.