logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til den offentlige kloak. Læs mere om emnet her.
Opdateret 13.03.2018

Hvornår skal virksomheder søge om spildevandstilladelse?

Alle virksomheder, der producerer processpildevand, har pligt til at søge om spildevandstilladelse i forbindelse med:

  • Nyetablering
  • Udvidelse eller ændringer der medfører forøget forurening
  • Etablering af P-pladser med plads til mere end 20 biler

Hvordan søger virksomheder om spildevandstilladelse?

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt nedenfor i "Hvad skal en ansøgning indeholde?"

Vi anbefaler, at virksomheden med kompliceret processpildevand kontakter en konsulent/rådgiver til at udarbejde ansøgnings­materialet.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Ansøgningen skal være skriftlig og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • En beskrivelse af aktiviteten, der producerer spildevand
  • Målfast kloaktegning, der viser placeringen af afløbsinstallationer, renseforanstaltninger og tilslutning til kommunens spildevandssystem.
  • En beskrivelse af hvilke stoffer, der forventes at være i spildevandet (link til ABC-vurdering)
  • Datablade for og mængder af stoffer, der afledes med spildevandet.
  • En beskrivelse og dimensionering af renseforanstaltninger, fx udskiller og sandfang.
  • Mængden af spildevand, fordelt på typer:  Processpildevand, Husholdnings- og sanitært spildevand, , Overfladevand
  • Kontaktoplysninger

Ud fra disse oplysninger udarbejder Vand & Jord en spildevandstilladelse. Tilladelsen indeholder vilkår for etablering og drift.

Ved kompliceret spildevand har Vand & Jord ofte brug for yderligere oplysninger. I disse tilfælde kontakter Vand & Jord virksomheden.

Der er særlige forhold for fedtholdigt og olieholdigt spildevand. Læs mere om dette på disse sider:

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.