logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vandboring til drikkevand, markvanding og erhverv

Hvis du vil indvinde grundvand til f.eks. markvanding eller drikkevand skal du først have en tilladelse fra kommunen.
Opdateret 14.03.2016

Selvbetjening

For at indvinde grundvand, skal du søge om en tilladelse

Kommunen behandler ansøgninger efter vandforsyningslovens § 20 og 21.

Ansøgerne er typisk vandværkerne, industrier, landbruget, gartnere... Læs mere

Grundvand indvindes til flere formål. Vandindvinding sker mest til drikkevand og industri, men også til markvanding og andre erhverv.

Der skal efter vandforsyningsloven foreligge en indvindingstilladelse til at indvinde grundvand. Ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand behandler kommunen efter vandforsyningslovens § 20 og 21. Ansøgerne er typisk vandværkerne, industrier, landbruget, gartnere og private brøndejere.

Erstatningsboring

Hvis du vil lave en erstatningsboring, fordi den oprindelige boring ikke længere giver vand nok, eller er brudt sammen, må den ikke ligge længere væk end fem meter fra den oprindelige boring.

Hvis du ønsker at etablere en erstatningsboring, skal du kontakte Vand & Jord, inden du påbegynder borearbejdet. Etablering, udbedring eller ændring af brønd eller boring må kun ske, når du har en tilladelse.

Du kan få et ansøgningsskema til en ny boring, eller til en fornyet tilladelse til indvinding af grundvand, ved at klikke her.

Samtidig med at du får udført en erstatningsboring, skal den eksisterende boring sløjfes.

Du kan læse om sløjfning af boringer og brønde her

Indvinding af overfladevand 

Overfladevand er vand fra vandløb og søer. Det er ikke tilladt at indvinde overflade- og grundvand uden tilladelse. For at beskytte natur og miljø vil der normalt ikke blive givet tilladelse til at indvinde overfladevand i Sønderborg Kommune.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.