logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Virksomhedsguides og vejledning til opstart af virksomhed

Inden du starter egen virksomhed eller foretager ændringer i dit eksisterende erhverv, kan der være ting, du skal være opmærksom på.
Opdateret 25.04.2018

Før du kan igangsætte ny eller ændre i nuværende virksomhed, er der en del ændringer, som du skal undersøge og forberede dig på. Du er altid velkommen til at tage kontakt til Erhvervsservice, så vi kan hjælpe dig videre.
Læs de hyppigst stillede spørgsmål herunder for at få et overblik over mulighederne.

Oprette CVR-nummer

Inden du starter virksomhed, skal du registrere din virksomhed for at kunne betale skat, moms og afgifter til SKAT. Du skal registrere din virksomhed senest 8 dage, før du starter. Registreringen er gratis og skal ske direkte på Virk.dk.

Tilladelse fra kommunen

Vil du drive din virksomhed i lejet eller købte lokaler, skal lokalerne godkendes til formålet. Dette skal gøres af Erhvervsservice. Du kan også søge om miljøgodkendelse med videre via Byg & Miljø (BOM).

Reklameskilte på bygningen

Ønsker du at opsætte reklameskilte ved din virksomhed, er der nogle regler for skiltes udformning, som du skal overholde. Læs skilte-folderen for at få mere inspiration og vejledning ved opsætning.

Liberalt erhverv i egen bolig

Det er umiddelbart tilladt at drive liberale erhverv i egen bolig – også i et almindeligt boligområde. Det er byggeloven, der fastsætter dette. 

De liberale erhverv, som almindeligvis kan udøves i et boligområde, er fx: 

 • Frisør
 • Ejendomsmægler
 • Advokat 
 • Revisor
 • Arkitektvirksomhed 
 • Dagpleje

og lignende erhverv.

Det er dog kun tilladt, når: 

 • erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp
 • ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes

 • skiltning begrænses, så det ikke virker dominerende i området 

 • der sikres tilstrækkeligt parkeringsareal til virksomhedens behov 

 • Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i et boligområde overholdes, så naboerne ikke generes.

En ændring fra boligformål til erhvervsformål vil kræve byggetilladelse, også selv om der ikke sker bygningsmæssige ændringer.

Hvis erhvervet går ud over det ovenfor beskrevne, vil det som udgangspunkt ikke kunne drives i et boligområde, men skal ligge i fx et område for blandet bolig og erhverv, et egentligt erhvervsområde eller et centerområde. Anvendelsesbestemmelserne vil typisk være angivet i en lokalplan eller kommuneplanramme.

kommunens digitale kort kan du søge på adressen og finde gældende lokalplaner og kommuneplan eller læs mere om lokalplaner.

Affald

Lille eller stor virksomhed - alle producerer affald. Derfor er der regler for, hvordan din virksomhed skal håndtere affaldet. I regulativ for erhvervsaffald beskriver vi reglerne. Hos Sønderborg Forsyning bestiller du de affaldsbeholdere, som er nødvendige for at din virksomhed overholder reglerne.

Vand og spildevand

Sønderborg Forsyning og private vandværker leverer vand til forbrugerne i Sønderborg kommune. Læs mere om hvilket vandværk din virksomhed får vand fra på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Fjernvarme og naturgas

Varmeforsyningen i Sønderborg Kommune leveres af de fem fjernvarmeselskaber:

Du kan på kommunens digitale kort se hvilke områder, der er udlagt til naturgas og fjernvarme. Er der ingen markering i kortet, er der individuel opvarmning.

Læs mere på www.sonderborg.dk/erhverv. Her kan du desuden finde information om netværk, arbejdskraft og relevante ordninger.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.