logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fast bidrag - erhverv

På denne side kan du læse om erhvervsaffaldsgebyr. Deadline for ansøgning om fritagelse er 18. juli 2016.
Opdateret 23.05.2016

Der kan nu søges om fritagelse for Fast bidrag – erhverv 2016. Klik her for at søge om fritagelse.

Ansøgningsfristen udløber 18. juli 2016.

På vegne af Sønderborg Kommune opkræver Sønderborg Forsyning én gang årligt det faste administrationsgebyr Fast bidrag – erhverv.

I 2016 er Fast bidrag erhverv på 725,00 kr. inkl. moms

Nedenfor finder du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål:

Hvad er Fast bidrag - erhverv?
Hvem bliver opkrævet Fast bidrag - erhverv?
Hvem er automatisk omfattet af undtagelsesbestemmelserne?
Kan min virksomhed blive fritaget for at betale Fast bidrag - erhverv?
Hvordan ansøger jeg om fritagelse for at betale Fast bidrag - erhverv?
Ansøgningsfrist
Klagevejledning

Hvad er Fast bidrag - erhverv?

Fast bidrag erhverv er lovpligtigt og bliver opkrævet én gang om året. Gebyret dækker omkostninger til anvisningsordninger, planlægning, administration, udarbejdelse af regulativer, affaldsplaner, affaldsinformationskampagner samt bidrag til de nationale databaser for affaldsdata, affaldsregisteret og affaldsregulativsystemet. Gebyret er beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder med affaldsproduktion.

Fast bidrag - erhverv opkræves i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 48 stk.1, og affaldsbekendtgørelsen kapitel 8.

Hvem bliver opkrævet Fast bidrag - erhverv?

Fast bidrag erhverv bliver opkrævet for hvert P-nummer, der er beliggende i kommunen. Opkrævningen  sendes til den person, der er registreret som ejeren af virksomheden i CVR-registret . Opkrævningen sker på baggrund af de oplysninger, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret.

Gebyret opkræves hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3, se nedenfor..

Kan min virksomhed blive fritaget for at betale Fast bidrag - erhverv?

Din virksomhed kan ansøge om at blive fritaget for at betale Fast bidrag erhverv, hvis den lever op til et af nedenstående kriterier. En ansøgning om fritagelse medfører ikke automatisk fritagelse.

Virksomheden har haft en årlig momsomsætning under 300.000 kr. i 2014.

Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed har haft en årlig momsomsætning under 300.000 kr. 2 år før gebyråret. Dokumentation kan eksempelvis være momsregnskab eller revisorpåtegnet regnskab.

Virksomheden har ingen affaldsproduktion 

Du kan blive fritaget for Fast bidrag erhverv, hvis din virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion. Det betyder, at din virksomhed enten skal være lukket og være anført som ophørt før den 1. januar 2016 i CVR eller, at virksomhedens drift ikke genererer noget erhvervsaffald. 

I ansøgningen skal du redegøre for, hvordan du driver din virksomhed uden, at du har erhvervsaffald på arbejdssteds-, virksomheds- eller hjemmeadressen.

Vær opmærksom på, at de fleste virksomheder i almindelig drift producerer affald. Gå derfor din virksomhed igennem inden du søger om fritagelse. Typiske affaldsfraktioner er dagrenovation fra køkken/kantine samt papir, pap, plast, elektrisk og elektronisk affald. 

Hvis virksomhed, der er fritaget for betaling efter ovenstående regler benytter en eller flere affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, herunder fast bidrag erhverv.

Hvordan ansøger jeg om fritagelse for at betale Fast bidrag - erhverv?

Opkrævningen for Fast bidrag erhverv udsendes én gang om året.

Først når opkrævningerne er udsendt, vil det være muligt at søge om fritagelse.

Hvis du har modtaget en opkrævning for betaling af Fast bidrag erhverv, og du mener, at din virksomhed lever op til et af ovenstående kriterier for at blive fritaget, kan du søge fritagelse via virk.dk. Klik her for at søge fritagelse.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for fritagelse fra Fast bidrag – erhverv 2016 er 18. juli 2016.

Hvis du ansøger inden tidsfristen og modtager en kvittering, kan du se bort fra eventuelle betalingspåmindelser, indtil kommunen har behandlet din ansøgning.

Klagevejledning

Afgørelser i henhold til fritagelse for Fast bidrag - erhverv kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen § 93.

Civilt søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønsker du afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolen, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvem er automatisk omfattet af undtagelsesbestemmelserne?

Gebyret opkræves hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne efter affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 1-3.

I følgende tre tilfælde, vil en virksomhed automatisk være fritaget for at betale fast bidrag erhverv.

  1. Hvor virksomhedens branchekode fremgår af bekendtgørelsens bilag 8, og hvor virksomheden på P-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Erhvervsfiskere er uanset antal ansatte fritaget.
  2. Hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bekendtgørelsens bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på P-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.
  3. På baggrund af oplysninger fra SKAT undtager kommunen de virksomheder, der to år før gebyråret har en årlig momsomsætning på under 300.000 kr. Hvis en virksomhed, der er fritaget for betaling efter ovenstående regler benytter en eller flere affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, herunder fast bidrag erhverv.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.