logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til kommuneplantillæg for Sønderborg Kaserne

Opdateret 08.02.2019

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med kommuneplantillægget er at bane vejen for en ny lokalplan for området, som skal muliggøre at de bevaringsværdige kasernebygninger får nyt liv. Dette sikres ved at udlægge området med kommuneplanramme 4.2.008.C, som fastsætter anvendelsen i området til centerområde med kontor og serviceerhverv, offentlige formål, og øvrige ferie- og fritidsformål.

Mulighed for bemærkninger

Kommuneplantillægget er i offentlig høring i 8 uger frem til den 5. april 2019. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøscreening

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et forslag til et kommuneplantillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16. Du har mulighed for at klage indtil 4 uger fra offentliggørelsen.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Arkitekt og Byplanlægger
Peter-A. G. Simonsen

Tlf.: 88 72 55 57
E-mail: pesi@sonderborg.dk

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.