logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og meddeler dispensation fra lokalplan nr. 168 til, som ansøgt, at opføre en pavillon på ca. 35 m2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m2 på ejendommen matr.nr. 6 Egen Ejerlav, Egen, der ligger på Egen Markvej 8, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 og § 19, stk. 1 i planloven.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.