logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation til etablering af sø mv.

Opdateret 25.04.2018

Kommunen giver landzonetilladelse til at etablere en sø matr.nr. 165, Brandsbøl, Havnbjerg. Sønderborg Kommune giver samtidig dispensation fra § 3 og § 16 i naturbeskyttelsesloven til at oprense fire søer i beskyttet engområde matr. nr. 165 Brandsbøl, Havnbjerg. Landzonetilladelse gives jf. § 35, stk. 1. i planloven.

Kommunen dispenserer i medfør af § 3 og § 16 stk. 1, jf. § 65, stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 934/2017.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.