logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ny bolig med showroom

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et enfamiliehus med showroom på i alt 495 m2, heraf ca. 60 m2 garage samt ca. 210 m2 erhvervsareal på ejendommen matr.nr. 65 Sottrup Ejerlav, Sottrup,  der ligger på Sottrupskov 32, 6400 Søndeborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.