logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for baghuset til Rådhustorvet 8, Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune orienterer vedr. anmeldelse om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt baghus til ejendommen beliggende på Rådhustorvet 8, 6400 Sønderborg. Bygningen er registreret med bevaringsværdi 6 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i fire ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Baghuset er opført i 1864 og fremstår grundmuret i tegl med pudset, gulmalet facade. Taget er beklædt med tagpap. Tagetagen står i dag uudnyttet og stueetage samt udhus anvendes primært til opbevaring og depot for restauranten i hovedhuset. Bygningen bærer præg af manglende vedligehold, og der er tegn på fugt- og sætningsskader i murværket. Ejer ønsker at nedrive bygningen med henblik på opførelse af en ny med samme placering som den gamle, som skønnes utidssvarende.

Evt. bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune inden den 6. oktober 2017 på mail: by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By & Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.